بخش مشاره علمی شرکت توسعه فناوری ویستا اکسیر تلاش می کند تا به صورت حضوری و غیر حضوری و اینترنتی پاسخگوی سوالات مختلف دانشجویان در ارتباط با پایان نامه خود ازجمله نحوه برنامه ریزی و تهیه منابع مناسب برای پیشبرد طرح، آنالیز داده و ….. باشد.