نانو ذرات، ذراتی هستند که ابعاد آنها در حدود 1 تا 100 نانومتر باشد. کاهش اندازه ذرات تا حد نانو متری باعث توسعه رفتارهای مغناطیسی، الکتریکی، شیمیایی و افزایش نسبت سطح به حجم می شود. این ذرات به انواع فلزی، سرامیکی، پلیمری و نیمه هادی تقسیم می شوند که با روش های متداول شیمیایی و غیر شیمیایی سنتز می شوند و کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع شیمیایی، پزشکی، داروییف الکترونیک، کشاورزی و غیره دارند.

متخصصین این مجموعه با طراحی و سنتز انواع مختلف نانو ذرات با بهره گیری از جدیدترین تکنیک ها همچون سیستم های میکروفلوئیدیک شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می کنند.