نانو فیبرها الیافی هستند که قطر آنها در محدوده نانو متر است و از انواع مواد با روش های مختلف مانند الکتروریسی، خودآرایی و جدایش فازی تولید می شوند. نانو فیبرها در زمینه های مختلف از جمله ترمیم زخم، ماسک های زیبایی، ماسک های تنفسی، فیلترها و …… کاربرد دارند که هر کدام ساختار، طراحی و خصوصیات منحصر به فردی دارند. متخصصین ما در زمینه طراحی و همچنین ساخت داربست های نانو فیبری در پروژه های مختلف همراه شما هستند.