در این مجموعه، خدمات مولکولی با کیفیت و دقت بالا به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی و پیشبرد پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ارائه می گردد. برخی از خدمات مولکولی ارائه شده در  شرکت توسعه فناوری ویستا اکسیر عبارتند از:

بررسی آسیب به DNA یا تغییرات کروموزومی بوسیله RT_PCR، وسترن بلات و الکتروفورز